Luyện tập trang 6 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 6 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3

1. 2.  3.                                   GIẢI:                      Cả hai thùng có số lít dầu là:                          125 + 135 = 260 l                                       Đáp số: 260 lít 4.               a 310 + 40  =  350           b  400 + 50 =   450          c  100 50 = 50    150 + 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 6 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!