Bảng chia 6 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng chia 6 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 3

1. Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:  42 : 6 = 7 54 : 6  = 9 12 : 6 = 2  24  : 6 = 4  36  : 6 = 6 6  : 6 = 1  48  : 6 = 8  18  : 6 = 3  60  : 6 = 10  30  : 6 = 5 30  : 5= 6 30  : 6 = 5  42 : 6 = 7 54 : 6  = 9 12 : 6 = 2  24  : 6 = 4  36  : 6 = 6 6  : 6 = 1  48  : 6 = 8  18  : 6 = 3  60  : 6 = 10

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng chia 6 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!