Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 3

1.   2.  3.  4.                                         GIẢI:                         Độ dài đường gấp khúc ABC  là:                            126 + 137 = 263 cm.                                       Đáp số: 263 cm 5.  GIẢI: 500 đồng = 200 đồng  + 300 đồng 500 đồng = 400 đồng +  100 đồng 500 đồng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!