Luyện tập trang 25 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 25 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 3

1. Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:  6 x 6 = 36 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4 6 x 4 = 24 6  x 9 = 54 54  : 6 = 9 18  : 6 = 3 6 x 3 = 18 6 x 7  = 42 42  : 6 = 7  60  : 6 = 10 6 x 10 = 60 6  x 8  = 48  48  : 6 = 8 6  : 6 = 1 6 X 1 = 6  6 x 6 = 36 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4 6 x 4 = 24 6  x 9 = 54 54  : 6 = 9 18

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 25 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!