Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 21 SGK Toán 3

1. 2. 3. Giải Cả 4 hộp có số bút chì màu là: 12 x 4 = 48 bút chì Đáp số: 48 bút chì

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!