Luyện tập trang 8 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 8 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK Toán 3

1.  2.  3.        Số bị trừ 752  371 621 950        Số trừ 426 246 390 215         Hiệu 326 125 231  735        Số bị trừ 752  371 621 950        Số trừ 426 246 390 215         Hiệu 326 125 231  735 4.  BÀI LÀM: Cả hai ngày bán được số kilôgam gạo là:  415 + 325 = 740 kg Đáp số: 740 kg 5. BÀI LÀM S

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 8 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!