Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 3

1. 2. 3.  Tóm tắt: Giải Bạn Hoa sưu tầm được số tem là: 335 128 = 207 tem. Đáp số: 207 tem 4.  Tóm tắt:   Giải Đoạn dây còn lại là : 243 27 = 216 cm Đáp số: 216 cm

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!