Bảng nhân 6 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 6 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 3

6 x 4 = 24 6 x 6 = 36 6 x 8 = 48  6 x 1 = 6 6 x 3 = 18 6 x 5 = 30 6 x 9 = 54 6 x 2 = 12 6 x 7 = 42 6 x 10 = 60 0 x 6 = 0 6 x 0 = 0 6 x 4 = 24 6 x 6 = 36 6 x 8 = 48  6 x 1 = 6 6 x 3 = 18 6 x 5 = 30 6 x 9 = 54 6 x 2 = 12 6 x 7 = 42 6 x 10 = 60 0 x 6 = 0 6 x 0 = 0 2.  Giải: Số lít dầu của 5 thùng là: 6

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 6 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!