Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tìm một trong các phần bằng nhau của một số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 26 SGK Toán 3

1. a {1 over 2}  của 8 kg là 4 kg                     b {1 over 4}  của 24 lít là 6lít Nhẩm 8 : 2 = 4 kg                         Nhẩm 24 : 4 = 6 lít c {1 over 5}  của 35m là 7m                       d {1 over 6}  của 54 phút là 9 phút Nhẩm 35 : 5 = 7 m                         Nhẩm 54 :

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!