Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 3

  LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  2. Giải: Độ dài của 2 cuộn vải là: 35 x 2 = 70 m Đáp số: 70 m 3. a x : 6 = 12                               b x : 4 = 23     x       = 12 x 6                             x      = 23 x 4     x        = 72                                  x     = 92

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!