Ôn tập các bảng nhân - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập các bảng nhân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán 3

1. A 3 x 4 = 12 2 x 6 = 12  4 x 3 = 12  5 x 6 = 30  3 x 7 = 21 2 x 8 = 16  4 x 7 = 28  5 x 4 = 20  3 x 5 = 15 2 x 4 = 8  4 x 9 = 36  5 x 7 = 35  3 x 8 = 24 2 x 9 = 18  4 x 4 = 16  5 x 9 = 45 3 x 4 = 12 2 x 6 = 12  4 x 3 = 12  5 x 6 = 30  3 x 7 = 21 2 x 8 = 16  4 x 7 = 28  5 x 4 = 20  3 x 5 = 15 2 x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập các bảng nhân - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!