Luyện tập trang 28 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 28 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 3

1.  LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. 2. + {1 over 4}  của 20 cm là 20 : 4 = 5 cm + {1 over 4}  của 40 km là 40 : 4 = 10 km +{1 over 4}  của 80 kg là 80 : 4 = 20 kg. 3. My đã đọc được số trang là: 84 : 2 = 42 trang Đáp số : 42 trang

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 28 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!