Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3

Đề bài

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2           b) 53 x 4               c) 84 x 3

   27 x 6                45 x 5                   32 x 4

3. Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

4. Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút;              b) 8 giờ 20 phút;

c) 6 giờ 45 phút;             d) 11 giờ 35 phút.

Bài 5. Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Hướng dẫn giải

1. Tính

2.

3.

Giải:

Số giờ của 6 ngày là:

24 x 6 = 144 ( giờ)

Đáp số: 144 giờ

 

4.

5.

Có thể nối các phép nhân có kết quả bằng nhau như sau:

 

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe