Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Sử dụng bảng tìm góc nhọn \(\alpha \), biết \(cotg\alpha  = 3,006\)

Hướng dẫn giải

\(cotg\alpha  = 3,006 \Rightarrow \alpha  \approx {56^o}\)