Đăng ký

Giải bài 23 trang 84 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Tính: 

 

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Định lí: Nếu \(\alpha, \beta\) là hai góc phụ nhau \((\alpha+ \beta=90^0)\) nên:

   \(sin \alpha = cos \beta\)

   \(cos \alpha = sin \beta\)

   \(tg \alpha = cotg \beta\)

   \(cotg \alpha =tg \beta\)

    Giải: 

  a)  \( \frac{sin 25^0}{cos65^0}= \frac{sin 25^0}{sin 25^0}=1. \)

  b)  \(tg 58^0- cotg 32^0 = tg 58^0-tg 58^0=0\)

shoppe