Đăng ký

Giải bài 19 trang 84 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sin x = 0,2368 ;             b) cosx = 0,6224

c) tgx = 2,154 ;                 d) cotgx = 3,251

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

 Dùng bảng lượng giác: xem tỉ số là chỗ giao nhau của dòng độ nào và cột phút nào.

   Giải:

\(a) x \approx 13^042'\)

\(b) x= 51^031'\)

\(c) x= 65^06'\)

\(d) x \approx 17^06'\)

shoppe