Đăng ký

Giải câu 3 trang 12- Sách giáo khoa Vật lí 9

 \(R_1,R_2\) mắc nối tiếp nên \(U=U_1+U_2\)

 Mặt khác: \(U=I.R_{tđ};\) \(U_1=I_1.R_1\)\(U_2=I_2.R_2\)

  Do đó :\(I.R_{tđ}=I_1.R_1+I_2.R_2\)

  Vì \(R_1,R_2\) mắc nối tiếp nên \(I=I_1=I_2\)

   Vậy \(R_{tđ}=R_1+R_2\)