Đăng ký

Giải câu 2 trang 11- Sách giáo khoa Vật lí 9

Theo định luật Ôm : \(I_1=\dfrac{U_1}{R_1} \) và \(I_2=\dfrac{U_2}{R_2}\)

 Mặt khác, \(R_1 \) và \(R_2\) mắc nối tiếp nên \(I_1=I_2\)

  Do đó: \(\dfrac{U_1}{R_1} \) hay \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{R_1}{R_2}\)