Đăng ký

Giải câu 5 trang 13- Sách giáo khoa Vật lí 9

 Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm \(R_1\) nối tiếp với \(R_2\) cũng có thể kí hiệu là:

   \(R_{12}=R_1+R_2=20+20=40(\Omega)\)

 Khi mắc thêm điện trở\(R_3\) nối tiếp với hai điện trở đã cho, có thể coi như đoạn mạch mới gồm hai điện trở \(R_{12}\) mắc nối tiếp với \(R_3\).

 Ta có: \(R_{tđ}= R_{12}+R_3=40+20=60(\Omega)\)