Đăng ký

Giải bài 4.2 Trang 9 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là:

   \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{12}{10}=1,2(A)\)

   b) Ampe kế phải có điện trở rất nhỏ so với điện trở của vật cần đo cường độ dòng điện, khi đó điện trở ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện đi qua amoe kế chính là dòng điện thực đi qua vật đang xét.