Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Vật lý lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài C1 trang 25 SGK Vật lí 9

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.

Bài C2 trang 26 SGK Vật lí 9

Điện trở suất của một vật liệu hay một chất có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2 LỜI GIẢI CHI TIẾT 1 m2 = 106 mm2 Dựa vào bảng 1 sgk: điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài 1m và có

Bài C3 trang 26 SGK Vật lí 9

Bài C4 trang 27 SGK Vật lí 9

Công thức tính điện trở của dây dẫn: R = {{rho l} over S} Diện tích hình tròn: S = pi {r^2} = pi {left {{d over 2}} right^2} d là đường kính LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: R = rho {l over S} = rho .{l over {pi {{left {{d over 2}} right}^2}}} = {1,7.10^{ 8}}.{4 over {3,

Bài C5 trang 27 SGK Vật lí 9

Công thức tính điện trở của dây dẫn: R = {{rho l} over S} Diện tích hình tròn: S = pi {r^2} = pi {left {{d over 2}} right^2} d là đường kính LỜI GIẢI CHI TIẾT a Điện trở của sợi dây nhôm: R = rho {l over S} = {2,8.10^{ 8}}.{2 over {{{1.10}^{ 6}}}} = 0,056Omega b Đi

Bài C6 trang 27 SGK Vật lí 9

Công thức tính điện trở của dây dẫn: R = {{rho l} over S} Diện tích hình tròn: S = pi {r^2} r là bán kính LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: R = rho {l over S} Rightarrow l = {{RS} over rho } = {{25.3,14.{{{{0,01.10}^{ 3}}}^2}} over {{{5,5.10}^{ 8}}}} = 0,1427m{rm{ }} 

Giải bài 9.1 Trang 24- Sách Bài tập Vật Lí 9

   Chọn C.  Kim loại nào có điện trở suất nhỏ nhất thì kim loại đó dẫn điện tốt nhất.   Trong bảng điện trở suất, bạc là chất có điện trở suất nhỏ nhất nên bạc dẫn điện tốt nhất.

Giải bài 9.10 Trang 26- Sách Bài tập Vật Lí 9

   a Chiều dài của dây dẫn là:   l= dfrac{RS}{rho}= dfrac{10.0,1.10^{6}}{4.10^{6}}=2,5m    b Vì cuộn dây mắc nối tiếp với điện trở nên:   dfrac{U{cđ}}{U1} =dfrac{R}{R1}Rightarrow dfrac{U{cđ}}{U1+U{cđ}}= dfrac{R}{R1+R} Rightarrowdfrac{U{cđ}}{3}=dfrac{10}{10+5}Rightarrow U{cđ}=2V   Hiệ

Giải bài 9.11 Trang 26 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Tiết diện của dây dẫn là:  S= dfrac{rho l}{R}= dfrac{1,1.10^{6}.0,8}{4,5}approx 0,2. 10^{6}m^2     Đường kính tiết diện của dây dẫn là:    Từ công thức S=dfrac{pi d^2}{4}  suy ra d=sqrt{dfrac{4S}{pi}}=sqrt{dfrac{4.0,2.10^{6}}{3,14}} approx 0,5. 10^{3}m=0,5mm     Dây nung phải có

Giải bài 9.12 Trang 26- Sách Bài tập Vật Lí 9

   Tiết diện của dây sắt là:    S= dfrac{pi d^2}{4}= dfrac{3,14.8.10^{3}^2}{4}approx 50,24. 10^{6}m^2    Điện trở của dây sắt là:    R=rho.dfrac{l}{S}=dfrac{12.10^{8}.40}{50,24.10^{6}} approx 0,1Omega

Giải bài 9.13 Trang 26- Sách Bài tập Vật Lí 9

   a 3; b 4; c 1.

Giải bài 9.2 Trang 24- Sách Bài tập Vật Lí 9

  Chọn B.   Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram thì sắt là chất có điện trở suất lớn nhất nên sắt dẫn điện lém nhất.

Giải bài 9.3 Trang 24- Sách Bài tập Vật Lí 9

 Chọn D. R3>R2>R1.

Giải bài 9.4 Trang 24 - Sách Bài tập Vật Lí 9

  Điện trở của dây đồng là:   R=rho.dfrac{l}{S}=dfrac{1,7.10^{8}.100}{2.10^{6}}=0,85 Omega

Giải bài 9.5 Trang 24- Sách Bài tập Vật Lí 9

   a Chiều dài của cuộn dây là:     l= dfrac{V}{S}= dfrac{m}{DS}= dfrac{0,5}{8900.10^{6}}approx 56,18m   b Điện trở của cuộn dây là:    R=rho.dfrac{l}{S}=dfrac{1,7.10^{8}.56,18}{10^{6}} approx 1Omega

Giải bài 9.6 Trang 25- Sách Bài tập Vật Lí 9

   Chọn D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.

Giải bài 9.7 Trang 25 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Chọn C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn sắt.

Giải bài 9.8 Trang 25 - Sách Bài tập Vật Lí 9

 Chọn B.  Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.

Giải bài 9.9 Trang 25 - Sách Bài tập Vật Lí 9

  Chọn D. R=rhodfrac{l}{S}.

Giải câu 1 trang 25- Sách giáo khoa Vật lí 9

  Để thấy được sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các loại vật liệu khác nhau.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Vật lý lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!