Đăng ký

Giải câu 4 trang 12- Sách giáo khoa Vật lí 9

   - Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua hai đèn.

  - Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua dây đèn.

  - Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn \(Đ_1\) bị đứt, đèn \(Đ_2\) không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua đèn \(Đ_2\).