Đăng ký

Giải câu 1 trang 11 SGK Vật lí 9

  \(R_1,R_2\) và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.