Đăng ký

Giải câu 3 trang 12- Sách giáo khoa Vật lí 8

Vận tốc trung bình trên quãng đường AB :

  \(v_{AB}\) = \(\dfrac{0,05}{3,0}\) = 0,017 m/s

Vận tốc trung bình trên quãng đường BC :

  \(v_{BC}\) = \(\dfrac{0,15}{3,0}\) = 0,05 m/s

Vận tốc trung bình trên quãng đường CD :

 \(v_{CD}\) =  \(\dfrac{0,25}{3,0}\) = 0,08 m/s

Từ A đến D : Chuyển động của trục bánh xe là nhanh dần .