Đăng ký

Giải câu 5 trang 13- Sách giáo khoa Vật lí 8

Hướng dẫn :

Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là : \(v_{tb}\) = \(\dfrac{s1 + s2}{t1 + t2}\)

Lưu ý vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường : \(v_{tb}\) \(\neq\) \(\dfrac{v1+v2}{2}\)

Giải :

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc :

    \(v_{tb1}\) = \(\dfrac{120}{3}\) = 4 m/s

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường nằm ngang :

    \(v_{tb2}\) = \(\dfrac{60}{24}\) = 2,5 m/s

Vận tốc trung bình của xe trên cả hai quãng đường :

    \(v_{tb}\) = \(\dfrac{120+60}{30+24}\) = 3,3 m/s