Đăng ký

Giải câu 7 phần I tổng kết chương I

1kg là số chỉ khối lượng kem giặt chứa trong hộp.