Đăng ký

Giải câu 7 Trang 59- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Do tính chất chung của chất rắn là nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi, ở Pháp nhiệt độ ngoài trời tháng 1 thấp hơn tháng 7 nên tháp vào mùa nóng sẽ nở ra (cao thêm 10cm).