Đăng ký

Giải câu 6 phần I tổng kết chương I

Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta gọi là lực đàn hồi.