Đăng ký

Giải câu 1 Trang 58- Sách giáo khoa Vật lí 6

Khi hơ nóng quả cầu nở ra, thể tích của nó tăng nên quả cầu không lọt qua vòng kim loại.