Đăng ký

Giải câu 5 phần I tổng kết chương I

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là trọng lực.