Đăng ký

Giải câu 4 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau. Nhôm nở nhiều nhất sau đó đến đồng và sắt.