Đăng ký

Giải câu 6 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Ta có thể làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1 đang nung nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại bằng cách nung nóng vòng kim loại.