Đăng ký

Giải câu 2 phần I tổng kết chương I

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi lực.