Đăng ký

Giải câu 3 phần I tổng kết chương I

Lực tác dụng lên vật có thể gây ra kết quả:

- Làm biến dạng vật hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

- Vừa làm biến dạng vật vừa làm thay đổi chuyển động của vật.