Đăng ký

Giải câu 6 Trang 18 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật.