Đăng ký

Giải câu 4 Trang 18 - Sách giáo khoa Vật lí 6

397g là khối lượng của sữa chứa trong hộp.