Đăng ký

Giải câu 2 Trang 18 - Sách giáo khoa Vật lí 6

500g chỉ lượng bột giặt có trong túi.