Đăng ký

Giải câu 5 Trang 71 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Theo định luật Ôm cho toàn mạch:

\(u_{AB}=ir-e\)  với \(e=-L \dfrac{di}{dt}\)

\(\Rightarrow u_{AB}=ir+L \dfrac{di}{dt}\)