Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc - Vật lý lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Dự đoán chu kì T của con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng chiều dài l, khối lượng vật nặng m, biên độ góc α0. Để kiểm tra từng dự đoán đó, ta cần tiến hành thí nghiệm thay đổi một đại lượng và giữ không đổi hai đại lượng còn lại. BÀI 2 TRANG 32 SGK VẬT LÝ 12: Chu kì dao động của con l

Giải câu 1 trang 32- Sách giáo khoa Vật lí 9

   Dự đoán chu kì T của con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng.     Chiều dài l của dây treo;     Khối lượng m của vật nặng     Biên độ góc alpha0    Để kiểm tra từng dự đoán đóm cần tiến hành thí nghiệm thay đổi một đại lượng và giữ không đổi hai đại lượng còn lại.

Giải câu 2 trang 32- Sách giáo khoa Vật lí 9

   Dự đoán chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm.    Để kiểm tra dự đoán đóm cần tiến hành thí nghiệp với con lắc có chiều dài không đổi tại những nơi khác nhau.

Giải câu 3 trang 32- Sách giáo khoa Vật lí 9

   Không thể đo chu kì của con lắc đơn có chiều dài nhỏ hơn 10cm vì khi đó kích thước của quả nặng là đáng kể so với chiều dài dây treo. Như vật khó tạo ra dao động với biên độ nhỏ dẫn đến khó đo chu kì T.

Giải câu 4 trang 32- Sách giáo khoa Vật lí 9

   Dùng con lắc dài để xác định gia tốc trọng trừơng g cho kết quả chính xác hơn khi dùng con lắc ngắn vì sai số tỉ đối  dfrac{Delta g}{g}=dfrac{2 Delta T}{T}+dfrac{Delta l}{l} có giá trị nhỏ.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc - Vật lý lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!