Đăng ký

Giải câu 5 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

\(L_1\) mắc nối tiếp với \(L_2\) nên:

\(u=u_1+u_2=-L_1\dfrac{di}{dt}-L_2 \dfrac{di}{dt}=-\dfrac{di}{dt}(L_1+L_2)\)

Đặt \(L=L_1+L_2\) thì \(u=-L \dfrac{di}{dt}\)

Mà \(Z_L=L \omega \Rightarrow Z_L=(L_1+L_2)\omega.\)