Đăng ký

Giải câu 9 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. \(100 \Omega.\)

Áp dụng định luật Ôm, ta được: \(Z_L=\dfrac{U}{I}=\dfrac{200}{2}=100(\Omega).\)

shoppe