Đăng ký

Giải câu 7 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn D. \(I=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}}C \omega.\) Vì \(I=\dfrac{U}{Z_C}=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}}C \omega.\)