Đăng ký

Giải câu 4 Trang 70 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Ta có: \(Z_C=\dfrac{1}{C\omega}\) suy ra đơn vị của \(Z_C\)là:

\(\dfrac{1}{F.\dfrac{1}{s}}=\dfrac{1}{\dfrac{C}{V}.\dfrac{1}{s}}=\dfrac{V.s}{C}=\dfrac{V.s}{A.s}=\dfrac{V}{A}=\Omega\)

Vậy đơn vị của \(Z_C\) là ôm (\(\Omega\)).