Đăng ký

Giải câu 8 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn B. \(I=\dfrac{U_0}{L \omega \sqrt{2}}.\) Vì \(I=\dfrac{U}{Z_L}=\dfrac{U_0}{L \omega \sqrt{2}}\).

shoppe