Đăng ký

Giải câu 3 Trang 67 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Dòng điện trong mạch hình 13.4 có tụ điện là dòng điện tích dịch chuyển từ bản dương (+) sang bản âm (-) ở phía ngoài tụ điện. Do đó, dòng điện không chạy qua hai tấm của tụ điện.