Đăng ký

Giải câu 1 Trang 67 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - u là điện áp tức thời xoay chiều: là điện áp biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc côsin.

     - \(U_0\) là điện áp cực đại: là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm số sin hoặc côsin bằng 1.

     - \(U\) là điện áp hiệu dụng xoay chiều: bằng điện áp cực đại chia \(\sqrt{2}:U=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}}.\)