Đăng ký

Giải câu 1 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     a) Định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có một tụ điện:

     Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chỉ chứa tụ điện có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và dung kháng của mạch.

     b) Định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có một cuộn cảm thuần:

     Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chỉ chứa cuộn cảm có giá trị thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và cảm kháng của mạch.