Đăng ký

Giải câu 2 Trang 67 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Cường độ dòng điện qua mạch thì tỉ lệ thuận với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch.