Đăng ký

Giải câu 5 Trang 65 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Giá trị cực đại của hiệu điện thế: \(U_0=U \sqrt{2}=220\sqrt{2}(V)\)