Đăng ký

Giải câu 1 Trang 62 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Dòng điện một chiều không đổi là dòng điện chạy theo một chiều với cường độ không đổi.

shoppe